• Dansk
  • English
  • Deutsch

Vibe

- Den mystiske månefugl
 
Det er noget særligt at se vibens karakteristiske akrobatiske sangflugt over enge og standenge, hvor den styrtdykker og vender sig i luften. Ved fuldmåne er den også aktiv om natten, hvor man kan høre dens karakteristiske stemme vuii-o-vuiip-vip-vip-euvii, der har givet arten dens danske navn. Tidligere var viben en af de mest almindelige fugle i Danmark, men bestanden er mere end halveret siden 1970’erne. Tilbagegangen skyldes primært den mere intensive drift af enge og strandenge, der nedsætter antallet af planter og smådyr på engene, og formindsker fødegrundlaget for viberne.
 
Vibe, © Biopix JC Schou
 
Vibe med brækket vinge
Viben lægger sine æg i en fordybning i jorden, og er meget sårbar, hvis der høstes hø på engen, inden ungerne er flyvefærdige. Viben er kendt for sin særlige ”afledningsadfærd”. Den voksne fugl løber rundt på engen med hængende vinge, så den ser ud som om, den har brækket vingen. På den måde viser den, at den er et let bytte for rovdyr, som på den måde lokkes væk fra rede og unger. Vadehavsområdet er sammen med Tipperne og Vejlerne et kerneområderne for vibe.
 
Fakta
Viben er 30 cm lang og har et vingefang på 70-76 cm. Den er let at kende på sin metalgrønne overside, de brede afrundede vinger og den karakteristiske fjertop.Viben lever af insekter, orme, frøer og snegle samt plantedele. Arten findes udbredt i hele Europa bortset fra Island, og er både i Danmark og Europa en af de mest talrige vadefugle.

Vibe, © Biopix J Madsen