• Dansk
  • English
  • Deutsch

Om Kongeåstien

Tramp ud i historien
Gå en tur langs Kongeåen og rør ved en dramatisk del af Danmarks historie. Her gik Danmarks grænse i 1864-1920, og du kan se, høre, lugte og mærke historien.


Følg den afmærkede trampesti, lyt til fugl­ene, se det rige planteliv, dvæl ved landskabet og nyd roen i den fredede ådal. Se naturen skifte når åen løber genne marsken ud i Nationalpark Vadehavet ved Kongeåslusen. Giv dig tid til at høre eller læse utrolige historier om skæbner og om livet på begge sider af Konge­åen gennem mange generationer.


Kongeåstien er 67 kilometer lang og kan nydes i bidder, lige som der er rige mulig­heder for svinkeærinder med risiko for ekstra oplevelser.

Projektet er støttet af:
Friluftsrådet, Vejen Kommune, Landdistrikter.dk, Den A. P. Møllerske Støttefond, Den Europæiske Landbrugsfond for udvikling af landdistikterne, Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri, Grøn Ordning.