• Dansk
  • English
  • Deutsch

Blåhals

- Marskens nattergal
 
Blåhals, © Biopix J Madsen
 
Det er nok overraskende for mange, at der findes en ”rødhals” med blå hals i Danmark. Blåhalsen er indvandret til landet for ca. 20 år siden, efter at den har været forsvundet i 100 år. Den er stadig meget sjælden, og findes kun som fast ynglefugl i marskområderne ved Vadehavet. Her lever den i rørskoven langs grøfter og bærmegrave. Blåhalsen er en de arter herhjemme, der er i fremgang. I 2004 kunne man således høre 88 syngende hanner i marsken. Fra Tøndermarsken har den nu bredt sig nordpå til Varde Å og Ho bugt.
 
Blåhalsen er mere i familie med nattergalen end med rødhalsen. Den synger dog mest om dagen, og da den lever skjult i rørskoven, kan den lettest opdages, hvis man hører dens sang. Den lever af insekter og edderkopper, som den finder på åbne engarealer i tilknytning til vandløb og grøfter. Om vinteren trække den sydpå til Middelhavsområdet eller til savanneområderne syd for Sahara.
 
Fakta
Sydlig Blåhals er den art, der yngler ved Vadehavet. Den er 14 cm høj og har et vingefang på 20-22 cm. Hannen har en markant blå strube med en hvid strubeplet, en lys øjenbrynsstribe og rustrøde felter under halen. Hunnerne er mere uanseelige med brunlige farver. Yngler i Central- og Nordøsteuropa, og kystområderne i Nordvesteuropa. Lever af insekter og edderkopper.