• Dansk
  • English
  • Deutsch

Hvid stork

- kommer med sommer og sol
 
”Han kommer med sommer, han kommer med sol”. Sådan sang vi engang til morgensang i folkeskolen. Og ham, der kom med sol og sommer, var selvfølgelig storken. 
 
Nu er den før så almindelige sommergæst næsten forsvundet som dansk ynglefugl. Kun et enkelt storkepar har ynglet i Danmark i de seneste år. Den vigtigste grund er manglen på føde. 
 
Spiser frøer og firben
Storken lever af frøer, firben, mus og småfisk, som den finder i vandhuller, på enge og i moser. Storken er især glad for nyslåede engarealer, hvor mus og smådyr er nemme at fange i det korte, nyslåede græs. 
 
Storken er kendt for at yngle på hustage. Tidligere satte mange et vognhjul op på taget som en platform for reden. 
 
Storken yngler mange steder i Slesvig Holsten. I storkebyen Bergenhusen 50 km syd for den dansk-tyske grænse, lægger 20 huse tag til en beboet storkerede. 
 
Et rigtigt storkeår
2012 var et rigtig storkeår med et rekordstort antal strejfende storke i Sønderjylland. Så hvis de rigtige forhold er til stede med sjapvåde enge med masser af frøer, kan storken snart igen sidde på bondens tag.
 
 
Fakta om den hvide stork
 
Højde 90-110 cm
Vingefang 183-217 cm
 
Hvid fjerdragt med sorte vingesvingfjer. Næb og ben er kraftigt røde. 
 
Storken var tidligere en almindelig ynglefugl i Danmark. Den er nu ekstrem sjælden med kun 1-2 ynglende par om året.

Hvid Stork