• Dansk
  • English
  • Deutsch

Skibelund Krat

Historien i Skibelund Krat

Skibelund Krat var tidligere et vigtigt mødested for nationalsindede danskere. Fra 1865 og omkring 100 år frem dannede det rammen for velbesøgte grundlovsmøder. Indtil 1920 var kampen for danskheden i Sønderjylland i fokus.

Omkring festpladsen i Skibelund Krat står en række mindesten for mænd, der deltog aktivt i den nationale kamp, som blev udkæmpet fra Skibelund Krat.

Kunstværkerne Modersmålet og Magnusstenen står på brinken i Skibelund Krat. Stenene var betydningsfulde meningsbærere i den nationale kamp, og det var vigtigt, at de kunne ses fra den tyske side af Kongeåen.

Læs mere om Skibelunds historie og mindestenene.

Naturen i Skibelund Krat

Skoven
Skoven ved Skibelund Krat beklæder den sydvendte skråning af Kongeådalen. Terrænet er stærkt kuperet. Tidligere var her egekrat på hele stykket, men efter Skibelundforeningen købte en del af området i 1869, er der plantet først nåletræer og siden en del bøg.

I dag består den vestlige del af Skibelund Krat hovedsagelig af egekrat, mens den østlige del med monumenterne består af højstammet bøgeskov.

I området kan du i foråret, især i egekrattet, opleve et stort flor af hvide anemoner. Følg den lille natursti, der er markeret med gule pæle vest for hotellet. I skoven kan du også opleve kratviol, liljekonval, stor konval og majblomst.

10 hektar af egekrattet blev fredet i 1974. Formålet med fredningen er at bevare de fredede arealer som skov med lysninger, festpladser, mindesten og stier.
 
Egekrat
Egekrat er gamle selvsåede egeskove opstået af græsning, stævning, frost og vindslid. I et krat er træerne typisk flerstammede, lavere og mere krogede end i plantede skove. Her ved Skibelund Krat er egekrattet opstået som tilgroning af overdrev på skrænterne af ådalen.

Egekrat rummer store naturværdier, og i dag er alle egekrat beskyttede af skovloven.

Skibelund Krat

Mødestedet Skibelund Krat

Læs om Skibelund Krat - det vigtigste nationale mødested for dansksindede nord og syd for Kongeåen i 1865-1920. 

SkibelundKrat.info