• Dansk
  • English
  • Deutsch

Stær

- ” Hør den lille stær”
 
Stæren er en rigtig forårsbebuder, der bringer glæde, når den lander ved stærekassen om foråret og begynder sin sang. Stæren er god til at efterligne andre fugles sang, som den blander med sine egne kvidrende og klikkende lyde. Den kan også efterlige mobiltelefoners forskellige melodier, og andre lyde den hører ofte. Stæren har to stemme-apparater og kan synge tostemmigt med sig selv.
 
Stæreflok, © Biopix J Madsen
 
Redesnylteri og flerkoneri
Stæren yngler i kasser eller hule træer. Den kan holde utøj væk fra reden ved at bruge malurt og kodriver som redemateriale, der løbende udskiftes hele rugeperioden. Stærehannen er en rigtig ”Don Juan” der gerne vil parre sig med flere hunner. Ligesom gøgen kan stærehunnen finde på at lægge sit æg i en anden stærs rede. Derfor bevogtes reden omhyggeligt og hunnen kaster fremmede æg ud af sin rede, før hun selv begynder æglægningen. Lægger hun sit æg i en fremmed rede, kan hun også finde på at fjerne et æg, så antal­let passer. 
 
Sort sol over rørskoven
Foruden sin rolle som forårsbebuder og sangstjerne er stæren nok mest kendt for fænomenet ”Sort Sol”.
 
Hele året foretrække stærene at overnatte sammen i store flokke i rørskoven. Særligt forår og efterår giver de store stæreflokke spektakulære danseforestillinger ved solnedgang. Den store flok beskytter den enkelte stær mod angreb fra rovfugle. Kommer en rovfugl i nærheden af stæreflokken, får den stærene til at samle sig i en tætte og mørke formationer, der dækker for solen. I rørskovsområder i marsken langs Vadehavet, er der gode muligheder for at opleve ”Sort Sol”. I Tøndermarsken kan man se stæreflokke på op mod 500.000 individer. 
 
Fakta
Stæren er 21 cm lang oghar et vingefang på 37-42 cm. Dens fjerdragt er overvejende sort, men har om sommeren en flot blågrøn og lilla metalglans med lyse prikker. Om vinteren er fjerdragten mere brunlig, og også næbbet skifter farve fra sort om vinteren til gult om sommeren. Stæren lever af orme, insekter og snegle, frugter og bær. Den finder især sin føde på afgræssede enge, græsmarker og haver. Stæren er udbredt i Europa, men yngler dog i begrænset omfang i Sydeuropa. Selvom stæren er meget almindelig i Danmark, er bestanden halveret i perioden 1976-2005.

Stær, © Biopix SD Lund