• Dansk
  • English
  • Deutsch

Kortnæbbet gås

- Vestkystens vintergås slår rekord
 
Antallet af kortnæbbede gæs er steget så meget de senere år, at tålegrænsen nu er nået på flere måder.De kortnæbbede gæs yngler på Svalbard, Island og i Østgrønland. Det er bestanden på Svalbard, der overvintrer i Danmark, Holland og Belgien. Bestanden er firdoblet på 40 år og er nu på over 80.000 individer. Der er nu så mange kortnæbbede gæs, at deres fødesøgning truer de følsomme tundraplanter på ynglepladserne på Svalbard. I slutningen af september kommer store gåseflokke til Veskysten. Ved Vest Stadil Fjord og ved Fiil Sø kan man se op til 20.000 kortnæbbede gæs på samme sted. Også langs Vadehavskysten kan man se store flokke af kortnæbbet gås. Da gæssene bl.a. søger føde på landbrugsarealer med vinterafgrøder, kan de store gåseflokke medføre tab for landmændene.
 
Kortnæbbet gås, © Biopix JC Schou
 
Gåsen får sin egen plan
I et samarbejde mellem Norge, Danmark, Holland og Belgien er der lavet en fælles forvaltningsplan for kortnæbbet gås. Ifølge planen skal bestanden bringes ned på omkring 60.000 individer. Målet skal nås gennem mere effektiv jagt. Effekten af forvaltningsplanens tiltag følges nøje gennem overvågning af gåsebestanden, så det sikres, at bestanden den ikke falder under de 60.000 fugle. Antallet af gæs blev optalt d. 5. maj 2013 ved en fælles gåsetællingsdag, hvor observatører i både Norge og Danmark blev sendt ud på de hvilepladser og marker hvor gæssene søger føde. 
 
Fakta
Kortnæbbede gås er ret lille, med brunlig hals og hoved, mørk bug og sort næb med et lyserødt bånd. Den er 60-75 cm lang og har et vingefang på 135-170 cm. Den lever af græs og urter samt spildkorn og vinterafgrøder. Der findes to separate bestande, der begge er i kraftig fremgang. Den vestlige bestand, der yngler på Island og Grønland, har en bestandsstørrelse på over 250.000 individer.

Kortnæbbet gås, © Biopix JC Schou