• Dansk
  • English
  • Deutsch

Havørn

- Den flyvende dør
 
Havørnen er Nordeuropas største rovfugl. Med sit imponerende vingefang på op til 2,45 m, og den ret firkantede flugtsilhuet ligner den lidt en flyvende dør. De voksne havørne kan også kendes på den hvide hale, det lyse hoved og gule næb.
 
Fra modvind til medvind
Havørne er en af de mange arter af rovfugle, der led under forfølgelse i slutningen af 1800 tallet. Havørne havde ry for at tage nyfødte lam, gæs, ænder, høns og andre husdyr. Der findes også gamle historier om, at ørnene tog nyfødte spædbørn og bar dem op i reden. Derfor blev der flere steder i landet udloddet skydepræmier for at et sæt ørnekløer. Det betød, at ynglende havørn forsvandt fra Danmark, hvor det sidste havørnepar rugede i 1911-12.  Havørnen blev fredet i 1928. I 1995 genindvandrede havørnen igen til Danmark og bestanden har været i fremgang lige siden. Fra at være et hadet rovdyr, der gjorde skade på vildt og husdyr, betragtes havørnen idag som en de mest spektakulære og spændende rovfugle i den danske natur.
 
Havørn, © Biopix J Madsen
 
Ørnedage og web cam
Hver år holder Dansk Ornitologisk forening ”Ørnens Dag”, hvor man har mulighed for at komme tæt på de danske havørne. I 2014 blev der optalt 61 ynglende havørnepar i Danmark. Der er også mulighed for at følge ørnens liv i en rede på Lolland via et web-kamera. Om vinteren er Vadehavets store flokke af gæs og ænder et godt spisekammer for havørnen, der ofte kan ses i området.
 
Fakta
Danmarks største rovfugl med et vingefang på 200-245 cm, længde 70-90 cm. Hunnen er med en vægt på op til 7 kg tydeligt større end hannen, der vejer op til 5,5 kg. Føden består af fisk, fugle og ådsler. Havørnen er vidt udbredt i Nordeuropa med flest par i Norge, Østeuropa og landene omkring Østersøen. I Danmark yngler havørnen ved større søer og fjorde. Bestanden er i fremgang, med flest ynglepar på Lolland, Sydsjælland, Sydfyn og i Sønderjylland.

Havørn, © Biopix SD Lund