• Dansk
  • English
  • Deutsch

Blå kærhøg

- Marskens vinterhøg
 
Blå kærhøg, © Biopix SD Lund
 
Blå Kærhøg kan være svær at skelne fra dens nære slægtning hedehøgen. Den blå kærhøg er meget sjælden som ynglefugl, med er til gengæld en ret almindelig træk- og vintergæst.  Da hedehøgen trækker sydpå om vinteren, kan man være ret sikker på, at hvis man ser en blågrå høg med sorte vingespidser om vinteren, så er det blå kærhøg. Ser man den om sommeren, er det sandsynligvis en hedehøg. Forår og efterår skal man nok have fat i kikkert og fuglebog, hvis man skal kende de to arter fra hinanden. Hannen hos hedehøgen har en sort tværstribe på vingen, som blå kærhøg mangler. Hunnerne ligner hinanden rigtig meget, da de er brune med tydelig hvidt område øverst på halen (overgump).
 
Blå kærhøg har altid været en meget sjælden ynglefugl herhjemme. Kun i Sønderjylland er der af og til et enkelt eller to ynglepar. Den yngler primært i store uforstyrrede eng- og rørskovsområder.
 
Fakta
Blå Kærhøg er lidt mindre en musvågen. Den er 47 cm lang og har et vingefang på 100-120 cm. Når den svæver over rørskoven holder den vingerne i tydelig V-form. Hannen er blågrå med sorte vingespidser, hunner og ungfugle er brune med hvid overgump. Den lever af mus og smågnavere, og kan også fange småfugle.Arten ret udbredt i Europa, hvor der er flest ynglepar i Nord­skandinavien samt Frankrig, Spanien og de Britiske Øer.