• Dansk
  • English
  • Deutsch

Tagrør

- Tagrør sladrer om vinden.

Den 3-4 meter høje tagrør er Danmarks største græs. Dens blade sidder som regel i en række på den side af stænglen, der vender væk fra den mest almindelige vindretning. 

Vokser som en bønnestage

Tagrør vokser langs søer, vandløb og i moser, hvor jordbunden er våd eller fugtig. Den kan transportere ilt ned til rødderne, så de kan klare iltfrie forhold uden at rådne. Tagrør breder sig ved jordstængler, der har en imponerende vækst på op til 10 cm i døgnet. En jordstængel kan blive over 11 meter lang.

Tagrør danner ofte en tæt rørskov, hvor kun få andre plantearter kan trives. Til gengæld er tagrørskoven levested for mange fuglearter, hvor flere har fået navn efter deres levested i rørskoven som f.eks. rørdrum, rørsanger, rørspurv og rørhøg.

Om vinteren smider tagrøren sine blade og de tørre stængler står tilbage. Stænglerne er hule og kan bruge som sugerør. Tagrør har gennem århundrede været brugt til tagtækning og som underlag for pudsning af vægge.

Tagrør

Fakta: Højde op til 4 meter, flerårig græs, der overvintrer uden blade. Bladene er 2-3 cm brede. Blomstrer i august/september med en stor10-30 cm høj brunviolet top af småaks med hvidglinsende

Tagrør