• Dansk
  • English
  • Deutsch

Storblomstret vandranunkel

- Vandløbets anemone

Vandranunkel tilhører samme familie som skovbundens anemoner, og de ligner da også anemoner, når de breder sig som hvide skyer i vandløbet. Der findes flere arter af vandranunkel, der alle har hvide blomster med gul midte. Blomsten bestøves normalt af svirrefluer, som lokkes til blomsten af små honninggemmer eller nektarier, der er fyldt med nektar. Nektariernes form varierer fra art til art, og kan bruges i artsbestemmelsen. Hvis blomsterne oversvømmes ved høj vandstand, holdes blomsten lukket under vandet, og den bestøver sig selv. Storblomstret vandranunkel har to forskellige slags blade. Trådformede undervandsbade og nyreformede lappede flydeblade. Vandranunkel vokser i søer og vandløb, og er mest udbredte i vandområder med god vandkvalitet. 

Storblomstret vandranunkel

Fakta: De mest almindelige arter af vandranunkel er storblomstret vandranunkel, og almindelig vandranunkel. Begge arter findes i ferske vandløb og søer, og begge arter har både undervandsblade og flydeblade. De blomstrer i maj-aug. med hvide blomster. Blomsten hos storblomstret vandranunkel er 2,5-3 cm i diameter, og har overlappende kronblade. Almindelig vandranunkel har en blomst der er 1-2 cm i diameter og har adskilte kronblade.

Storblomstret vandranunkel