• Dansk
  • English
  • Deutsch

Pindsvineknop

- Til lands og til vands

 

Pindsvineknop har to typer blade. Oprette stive blade, der sammen med blomsten skyder op af vandet langs vandløbet og lange bløde båndformede undervandsblade, der flyder i strømmen. Pindsvineknop er den mest almindelige vandplante i de danske vandløb. Mange steder vedligeholdes vandløbene ved at fjerne vandplanterne, så vandet hurtigere kan komme gennem vandløbet og væk fra landmandens mark. Pindsvineknop danner store tæpper af båndformede undervandsblade, der hurtigt vokser frem efter slåning. De spreder sig på bekostning af de mere langsomtvoksende arter.

 

Grenet pindsvineknop

 

Pindsvineknop har sit navn efter frøstanden, der er en lille pigget kugle, der sidder på blomsterstanden, der stikker op af vandet. To arter af pindsvineknop er almindelige langs danske vandløb. Grenet pindsvineknop har en grenet blomsterstand, mens enkelt pindsvineknop har en ugrenet blomsterstand. Det enkelte frø har hos grenet pindsvineknop form som en lille snurretop.

 

Grenet pindsvineknop

 

Fakta: Grenet pindsvineknop: Højde 50-150 cm. Bladene er 1-3 cm brede, blomsterstanden grenet med 1-4 piggede grønne hunlige og flere mørke hanlige hoveder.

Enkelt pindsvineknop: Højde 30-50 cm.  Flydebladene er 4-8 mm brede og kan blive op til 2 m lange. Bladene er 0,6-1,2 cm brede, og blomsterstanden er ugrenet med 1-6 hunlige og 4-8 hanlige hoveder på en lang stilk.

 

Grenet pindsvineknop