• Dansk
  • English
  • Deutsch

Majgøgeurt

- blomstrer, når gøgen kukker
 
Normalt forbinder vi orkidéer med de smukke potteplanter, der er blevet populære de senere år. Derfor kan det måske overraske, at der vokser vilde orkidéer i Danmark. 
  
Alle danske orkideer tilhører gøgeurt-familien. Gøgeurtens navn hentyder til, at den blomstrer om foråret, når gøgen kukker. 
 
De fleste danske orkidéer er meget sjældne og findes kun på få, særlige levesteder. Majgøgeurten er dog ret almindelig, og du finder den ofte i kildevæld, enge og moser langs vandløb. 
 
Mange danske orkidéer lever, hvor der er kalk i jorden. Derfor er de mest almindelige i Øst- og Nordjylland og på øerne. Du finder også orkidéer på steder langs den jyske vestkyst, hvor gamle aflejringer af strandskaller gør jordbunden rig på kalk. 
  
Majgøgeurten har to rodknolde, der ligner testikler. Derfor blev roden tidligere brugt som potensfremmende middel.
 
Fakta om majgøgeurt
 
Højde 15-40 cm
 
Flerårig urt. Blomstrer i maj-juni. 
 
Blomsten er purpurrød, sjældent hvid. Bladene er kræmmerhusformede og spidse, oftest med mørke pletter. 
 
Ret almindelig i hele landet.
 

Maj-gøgeurt