• Dansk
  • English
  • Deutsch

Fattigkær

- hvor koen brækker benet
 
Fattigkær er naturtyper med jordbund, der er fattig på både kalk og næringsstoffer. Fattigkærene er derfor kun levested for få plantearter.
 
Mange fattigkær har tørvebund, der binder nedbør og holder på fugtighed. Højmosen, som vi finder i Vejen Mose, er en speciel udgave af fattigkær, der udelukkende får vand fra nedbør. 
 
Kødædende soldug
I særlige kalkfattige og næringsfattige områder, kan planterne have svært ved at skaffe næringsstoffer gennem rødderne. Her vokser blandt andet den kødædende plante soldug, der i stedet fanger insekter i bladenes klæbrige dugdråber. 
 
Benbræk
I fattigkæret vokser også den smukke gule plante benbræk. Plantens navn hentyder til, at kreaturerne ofte brækkede benene, når de græssede i områder med benbræk. Dengang troede man, det skyldtes, at køerne spiste planten. I dag ved vi, at det skyldes kalkmangel i fattigkæret. 
 
Hvide uldtotter
Kæruld lyser med sine hvide uldtotter op i fattigkæret. Totterne ligner bomuld, og tidligere prøvede man da også at lave garn af kæruld. Desværre er fibrene ret korte og uelastiske, så det blev aldrig en succes. 
 
Truet af tilgroning 
Fattigkær er truet af tilgroning af græsarten blåtop og af birke- og pilekrat. Afgræsning med kreaturer kan være en løsning, med de mest sumpede fattigkær er svære at afgræsse. Her er afbrænding eller afskrælning af blåtoppen den mest effektive naturpleje.