• Dansk
  • English
  • Deutsch

Storhøje fra bronzealderen

I bronzealderens århundreder fra 1700 til 500 f.Kr. indgik det nuværende Danmark i et fælleseuropæisk netværk af handel og udveksling. 
 
De højtstående slægter importerede genstande af bronze og guld fra forskellige egne af Europa. Disse indflydelsesrige mennesker blev ved bronzealderens begyndelse gravlagt i de store rundhøje, som pryder mange højdedrag i det danske landskab. 
 
På smeltevandssletterne langs Kongeåen står monumenterne stadig og vogter over den vigtige vandfærdselsåre. Ved åens nordside danner de en næsten sammenhængende kæde fra Vamdrup i øst til Tobøl i vest. Begge yderpunkter rummer særligt store gravhøje med meget fornemme genstande.
 
Tusindvis af gravhøje
I tidsrummet 1500-1200 f.Kr. blev der landet over rejst tusindvis af tørvebyggede gravhøje. Ikke mindre end 86.000 høje er registreret i Danmark, hvor størsteparten er opført indenfor disse tre århundreder af den ældre bronzealder. 
 
Desværre er kun en femtedel stadig synlige i landskabet. Højgruppen ved Vester Vamdrup bestod oprindeligt af 26 rundhøje, der havde dimensioner på op til 8 m i højden og 35 m i omkreds. Tre af højene er udgravet, og de rummede alle mandspersoner af høj status i egestammekister. 
 
Sværd og smykker
Trindhøj-manden var iført kofte, kappe og rundhue. Han var udstyret med sværd, dragtsmykker og toiletsager af bronze. Stormanden fra Guldhøj var bevæbnet med bronzedolk og økse, og i hans egekiste lå en klapstol helt magen til siddemøbler, der kendes i samtidens Grækenland og Ægypten. 
 
Fra Store Kongehøj er der fremdraget bronzesværd og træskåle med tinudsmykning. De nævnte gravhøje i Vester Vamdrup-gruppen blev undersøgt i 1800-tallet og indholdet er i dag udstillet på Nationalmuseet i København.
 
Monumentale gravhøje
Omkring 25 km vest for kæmpehøjene ved Vamdrup lå endnu en koncentration af 26 rundhøje. Koncentrationen lå mellem landsbyerne Tobøl og Plougstrup, og her var de største gravhøje placeret på kanten af Kongeåens engbrink. De har således fremstået særdeles monumentale, når man kom sejlende ad åen eller færdedes i området syd herfor. 
 
Her er udgravet en mandsgrav i en egekiste, der rummede dolk og dragtsmykker af bronze, en guldspiralring, perler af rav og et bronzehjul med fire eger, der minder om Solvognens hjul. Fra Tobøl-Plougstrup området kendes desuden fund af flere bronzesværd og guldringe, der må stamme fra overpløjede gravhøje. 
 
Inden for de senere år er monumentet Skelhøj blevet udgravet. Graven i denne storhøj var desværre plyndret, hvorfor den døde med udstyr nærmest var helt forsvundet. Til gengæld blev det klarlagt i detaljer, hvordan højen var konstrueret ud fra en gennemtænkt og velorganiseret plan. Se Bronzealdermonumentet Skelhøj.
 
 
Anbefalet litteratur
Jørgen Jensen 1998. Manden i kisten. Hvad bronzealderens gravhøje gemte. København.