• Dansk
  • English
  • Deutsch

Enkeltgravhøje fra bondestenalderen

De første bønders dysser og jættestuer var beregnet til mange afdøde og lå generelt i stor afstand fra Kongeåen. 
 
De senere enkeltgravhøje var derimod tættere knyttet til vandløbet, hvor de døde stenalderbønder nu blev begravet individuelt. Heraf kommer betegnelsen enkeltgravskulturen, som varede fra 2800 til 2400 f.Kr. Periodens gravhøje var runde med en oprindelig højde, der sjældent overskred 2 meter. 
 
På grund af de beskedne dimensioner er samtlige enkeltgravhøje langs Kongeåen i dag nedpløjet. De kan blot anes som svage forhøjninger og lyse pletter på markerne, mens andre er helt forsvundet fra overfladen. Bevarede enkeltgravhøje findes næsten udelukkende på fredede hedearealer i Vestjylland.
 
Stridsøkser med i graven
Mænd fra tiden med enkeltgrave blev gravlagt med stridsøkser. Der var tale om elegante våben af bjergart med gennemboret skafthul. Arbejdsøkser og flækkeknive af flint samt lerkar kunne også indgå i deres gravgods.
 
Kvinderne fik ofte smykker af rav med sig i graven. De mest fornemme bar kæder med flere hundrede ravperler. I de ældste enkeltgrave var liget anbragt i sovestilling, hvor mændene lå på højre side og kvinderne på venstre. Senere blev udstrakt rygleje mere almindeligt.
 
Meterhøj jordkuppel
Den jyske enkeltgravhøj var opbygget i tre faser. De ældste grave var nedgravet i undergrunden, og en meterhøj jordkuppel var anlagt over dem. 
 
De næste generationers døde blev gravet ned i de lave høje, så gravbunden lå på overfladeniveauet. Herover blev kastet en jordhøj, som de sidste enkeltgravsfolk blev nedgravet i. De lå således i selve højfylden, og henover dem blev endnu en lav høj placeret. Gravhøjene voksede dermed i størrelsen, men de nåede sjældent op på mere end 2 m i højden og 8 m i omkreds. 
 
De sørgelige rester
Der ligger mange overpløjede enkeltgravhøje ved Kongeådalen, især på den nordlige side af åen. Når man kører på Kongeåvejen mellem Skibelund og Sønderskov, fanges øjet på vejens nordside af lyse, runde og svagt forhøjede pletter på de nypløjede marker. Det er de sørgelige rester efter enkeltgravhøjene i området. 
 
Men hvor boede enkeltgravhøjenes gravlagte individer? Generelt kendes der kun få husfund fra perioden, men 1 km nord herfor er der fundet en lille hustomt med nedgravet gulv. Den repræsenterer en mindre gård fra enkeltgravtidens slutning, der var anlagt på det nuværende Kongehøj syd for Askov.
 
 
Anbefalet litteratur
P.V. Glob 1945. Studier over den jyske Enkeltgravskultur. Aarbøger for Nordisk Oldkyndighed og Historie 1944, s. 1-283.