• Dansk
  • English
  • Deutsch

Hjortlund til Plovstrup

Ruten er 7 km.

Kort - Hjortlund til Plovstrup. Kortet indeholder data fra Geodatastyrelsen, Kort10.

Start gerne på den sydlige side af vandløbet. Det er nødvendigt med gummistøvler eller vandtætte vandrestøvler, da ruten er tidvist våd.

Turen forløber i engene i bunden af ådalen, og du kan støde på fenner med græssende dyr, så derfor må du ikke have hund med. Følg vandløbet og de røde pæle tæt. Skrå ikke over marker, hvor det kan synes kortere. Den sidste del af turen går gennem en tagrørsskov, så hold dig tæt på vandløbet.