• Dansk
  • English
  • Deutsch

Byegen i Jernvedlund

I Jernvedlund står et gammelt egetræ, Byegen, hvor der tidligere har været tingsted.


Byegen og tingstedet i Jernvedlund. Foto: Jernved Sognearkiv.
Byegen og tingstedet i Jernvedlund. Foto: Jernved Sognearkiv.

Egetræet
Byegen er et stort, gammelt egetræ, som står på marken mellem Gørdingvej og Plougstrupvej. Tidligere lå der en klynge af gårde omkring egen, men de brændte alle ned ved en stor brand i 1869. Da gårdene blev genopbygget, blev de flyttet ud mod Plougstrupvej, og egen står derfor i dag lidt ensomt tilbage.

Vi ved ikke med sikkerhed, hvor gammel Byegen er, men et godt bud er mellem 200 og 250 år. Træet har været udsat for et svampeangreb, og Byegen er derfor ikke så stor og flot, som den var for år tilbage.

Tingstedet
Omkring Byegen var der tidligere en kreds af sten. Her var der tingsted for Gørding-Malt herreder fra 1811 til 1814. Her holdt herredsfogeden møder, og da tingstedet blev flyttet til Hulvad i Malt herred, fortsatte Jernvedlunds borgere med at bruge stedet til bymøder.

Under 1. Verdenskrig 1914-1918 skulle soldaterne møde op ved Byegen for at få udbetalt deres løn, og på den måde fungerede området ved Byegen som en slags kommunekontor.

Af Jernved Sognearkiv

Kilder og litteratur
Hans Knudsen: Strid om Valg af Tingsteder for Gørding-Malt og Tyrsting-Vrads Herreder, i: Historie/Jyske Samlinger, bind 4, række 4, 1924.
Mads Lidegaard: Danske træer fra sagn og tro, 1996.
Jernved Sognearkiv