• Dansk
  • English
  • Deutsch

Gemte sig under rugen

H.D. Kloppenborg fra Bejstrupgård i Københoved var dansksindet nordslesviger. Det gav ham problemer med de tysksindede slesvig-holstenere. 


I foråret 1848 kom det til kamp mellem Danmark og de tysksindede slesvig-holstenere. Slesvig-holstenerne ønskede at løsrive hertugdømmerne fra Danmark og danne en tyskpræget stat. Dansksindede nordslesvigere ønskede at bevare tilknytningen til Danmark.

I harme over oprøret mod den danske konge og regering afsatte bønderne i Haderslev Vesteramt de tyske og slesvig-holstensksindede sognefogeder. I Skrave sogn gik det ud over herredsfoged Bruhn og tingskriver Müller.

Den 28. marts fik de to embedsmænd besøg af en flok bevæbnede bønder med H.D. Kloppenborg i spidsen. De blev bedt om at skrive under på en troskabserklæring til den danske konge og regering, men det nægtede de. Et par dage senere blev de arresteret.

Kloppenborg må skjule sig 
I april 1848 vendte krigslykken, og i maj kom slesvig-holstenske tropper til egnen. De sørgede for, at den afsatte herredsfoged Bruhn blev ophøjet til amtmand i Haderslev, og at Müller igen blev tingskriver.

De to embedsmænd havde naturligvis en høne at plukke med Kloppenborg og de øvrige mænd, der havde afsat dem, så en dag dukkede slesvig-holstenske soldater op på Bejstrupgård for at arrestere Kloppenborg.

Kloppenborg nåede dog at gemme sig i en stor bunke rug, og de slesvig-holstenske soldater opgav at finde ham. De fik dog arresteret en del andre af sognets fremtrædende mænd.

Kilde: Københoved Bysamfund og Skrave Sogns Historie af M.K. Gram.

Den store stue på Bejstrupgård