• Dansk
 • English
 • Deutsch

Sportsfiskerforeninger ved Kongeåen

af Michael Deacon 
 
Lystfiskere fanger hvert år omkring 200 havørreder og 100 bækørreder i Kongeåen. I april 2012 blev den første store blanke forårslaks i mange år fanget ovenfor Foldingbro. 
 
Sportsfiskerforeningerne ved Kongeåen er aktive med blandt andet 
 
 • udsætning af lakseyngel
 • udlægning af grus
 • flytning af opgangsørreder og opgangslaks forbi stemmeværket ved Jedsted Mølle Dambrug
 • lobbyarbejde hos kommunerne
 
 
Hvert 6. år laver DTU Aqua og de lokale sportsfiskerforeninger en udsætningsplan for ørreder og laks i Kongeåen.
 
Gydebestandens størrelse for havørreder og laks blev beregnet i vinteren 2009/10. Gydebestanden var på det tidspunkt 275 laks og 841 havørreder.
  
Udviklingsmuligheder
Fiskebestanden i Kongeåen kan blive meget større, hvis
 
 • spærringerne ved Jedsted Mølle Dambrug fjernes.
 • spærringerne ved dambruget ved Vejen Store Vandmølle fjernes.
 • der udføres miljøvenlig vandløbsvedligeholdelse.
 • der opsættes hegn langs hovedløbet.
 • nogle af de udrettede vandløb genslynges.
 • der etableres bedre gyde- og opvækstmuligheder i en række tilløb.
 
Læs mere 
På Vejen og Omegns Sportsfiskerforening og Sydvestjydsk Sportsfiskerforenings hjemmesider kan du læse mere om fisk og lystfiskeri i Kongeåen. 

Vejen og Omegns Sportsfiskerforening (VOSF):  www.vosf.dk

Sydvestjydsk: www.sydvestjydsk.dk

Fiskeri i Kongeåen - folder