• Dansk
  • English
  • Deutsch

Natur i verdensklasse

Kongeåen er udpeget som Natura 2000-område. Det er områder i EU med en særlig værdifuld natur. Formålet med Natura 2000 er at samarbejde på tværs af landegrænser om at beskytte naturen. 
 
I Danmark har vi i alt 252 Natura 2000-områder. Områderne dækker cirka 8 procent af det danske landareal og 17 procent af det danske hav. 
 
Dyr og fugle bevæger sig over grænserne, og mange planter breder sig ved spredning af frø fra det ene naturområde til det andet. Nogle naturtyper er sjældne, og nogle er hjemsted for sjældne eller truede dyrearter. 
 
Vi har en særlig forpligtigelse til at passe på truede dyr, planter og øvrig natur i Natura 2000-områder. Det kan vi gøre ved at sikre levesteder, der er så store, at bestandene kan overleve.
 
Kongeåen er udpeget til Natura 2000-område fordi det er vigtigt at passe på blandt andet følgende dyr, fisk og plantesamfund:
  • odder
  • snæbel
  • havlampret
  • bæklampret 
  • flodlampret 
  • rigkær
  • overdrev